112 ZA LANZELAI
ASCAIN
64310
09-52-50-31-55
43.362332, -1.6376122
No
No
No